Total Eclipse - Starring Mackenzie Ziegler // Written by Meg Favreau // Directed by Jeff Jenkins

Flunky's Upset - Starring Meghan McCarthy // Written by Meg Favreau // Directed by Jeff Jenkins

Misshaps - Starring Kristen Hancher // Written by Meg Favreau // Directed by Jeff Jenkins

UNSINGLE // Written by Minnie Goode & DeDe Drake // Directed by Jeff Jenkins